سەرنووچە:

ئابوری

بهایێ دۆلاری بلندبوو

ئەڤرۆ پێنجشەمبی، بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٧ هزار دیناران بازار پێ دهێتەکرن و هەڤبەر ب دوهی بهایێ ١٠٠ دۆلاران ١٠٠ دیناران بلند بوویە.


Share Twitter Facebook

ل دەمێ داخستنا بازاران بهایێ دۆلاری گەهشتە چەندێ؟

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٦ هزار و ٩٠٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن، هەڤبەر ب دەمێ ڤەکرنا بازاری، بهایێ وی ٢٥٠ دیناران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ د بازارێن جیهانێ دا چەندە؟

لگورەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ بهایێ هەر بەرمیلەکا پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٧٣ دۆلار و ٣٥ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن بڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ زێدەتری سێ دۆلاران هاتیەخار.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێڕی ب ڕێژەیەکا بەرچاڤ داکەت

لگور داتایێن بازارێ جیهانیێ زیری بهایێ ئۆنسیەکا زێڕی ب هزار و ٩٥٩ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن و ب وێ ژی هەڤبەر ب ١٠ رۆژێن دەربازبووی زێڕی ١٥ دۆلار ژ بهایێ خۆ ژ دەستدانە.


Share Twitter Facebook

بۆ پارێزگاریکرن ژ مانێ د ریزبەندیا ولاتێن جیهانێ دا؛ عێراق دێ بڕەکێ زێدەترێ زێڕی کڕیت

بەنکا ناڤەندیا عێراقێ ڕاگەهاند، بۆ پارێزگاریکرن ژ مانێ د ریزبەندیا ولاتێن جیهانێ دا ئەو دێ نێزیکی زێدەتری ٢.٣ تەنێن زێڕی کڕن.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری ل دەمێ ڤەکرنا بازارێن دراڤان گۆهڕین بسەردا هات

ل دەمێ ڤەکرنا بازارێن دراڤان بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٧ هزار و ٢٥٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن و ب وێ ژی هەڤبەر ب دوهی ٥٠ دیناران بلند بوویە.


Share Twitter Facebook

ل دەمێ داخستنا بازاران بهایێ دۆلاری بلندبوو

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٧ هزار و ٢٥٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن، هەڤبەر ب دەمێ ڤەکرنا بازاری، بهایێ وی ٣٥٠ دیناران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا د بلندیێ دایە

لگورەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ بهایێ هەر بەرمیلەکا پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٧٧ دۆلار و ٤٧ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن ب ڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ بلند بوویە.


Share Twitter Facebook

ل دەمێ داخستنا بازاران بهایێ دۆلاری بوو چەند؟

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٦ هزار و ٨٠٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن، هەڤبەر ب دەمێ ڤەکرنا بازاری، بهایێ وی ب بنەجهی مایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا بلندبوو

لگورەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ بهایێ هەر بەرمیلەکا پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٧٧ دۆلار و ١٢ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن بڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ دوو دۆلار داکەتنە.


Share Twitter Facebook

پشتی داخستنا بازاران؛ بهایێ دۆلاری چ گۆهڕین بسەردا هات؟

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٦ هزار و ٦٥٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن، هەڤبەر ب دەستپێکا ڤەکرنا بازاری، بهایێ وێ ١٥٠ دیناران داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێڕی د بازارێن جیهانێ دا هاتە خار

بهایێ زێڕی د بازارێن جیهانێ دا بەردەوامە ل داکەتنێ و بهایێ ئۆنسەکا زێڕی ب هزار و ٩٤٧ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن و بهایێ هەر ئۆنسەکێ ١٠ دۆلاران هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

بهایێ دراڤان د بازارێن هەرێمێ دا

سپێدا ئەڤرۆ ئەینی، زێدەباری کو بازارێن لێکگۆهارتنا دراڤان دائێخستینە، لێ بەشەک ژ بهایێ دراڤان گوهۆرین بسەر دا هات و بهایێ ١٠٠ دۆلاران بەرامبەر ١٤٦ هزار و ٤٠٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ د بازارێن جیهانێ دا داکەت

لگورەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ بهایێ هەر بەرمیلەکا پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٧٦ دۆلار و چار سەنتان بازار پێ دهێتەکرن بڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ دوو دۆلار داکەتنە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێڕی د بازارێن هەرێمێ و جیهانێ دا هاتەخار

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانی یێ زێری، بهایێ ئۆنسەکا زێڕی ب هزار و ٩٦٠ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن و بڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی هەر ئۆنسەکا زێڕی ١٥ دۆلاران هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

ل دەمێ ڤەکرنا بازارێن دراڤان بهایێ دۆلاری بلندبوو

ل دەما ڤەکرنا بازارێ دراڤان، بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٦ هزار و ٥٠٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن و هەڤبەر ب دوهی بهایێ ١٠٠ دۆلاران ٢٠٠ دینار بلندبوونە.


Share Twitter Facebook

پشتی داخستنا بازاری بهایێ دۆلاری چەند داکەت؟

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٦ هزار و ٣٥٠ دیناران بوو، هەڤبەر ب دەستپێکا ڤەکرنا بازاری ل سپێدەهیا ئەڤرۆ، بهایێ وێ ٦٥٠ دیناران داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ د بازارێن جیهانێ دا زێدەتر بلندبوو

لگورەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ بهایێ هەر بەرمیلەکا پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٧٧ دۆلار و ٦٧ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن بڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ بلندبووڤە.


Share Twitter Facebook

گۆهڕینێن بهایێ دۆلاری پشتی داخستنا بازاری

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٦ هزار و ٦٠٠ دیناران بوو، هەڤبەر ب دەستپێکا ڤەکرنا بازاری ل سپێدەهیا ئەڤرۆ، بهایێ وێ ١٠٠ دیناران بلند بوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێڕی د بازارێن هەرێمێ و جیهانێ دا هاتەخار

لگۆرەی داتایێن جیهانی بهایێ ئۆنسەکا زێڕی د بازارێن جیهانێ دا ب هزار و ٩٥٧ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن و بڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی هەر ئۆنسەکا زێڕی ١٥ دۆلاران هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

گەلەری