سەرنووچە:

ئابوری

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا بلندبوو

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب 95 دۆلار و ٣١ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن لهەمبەر دوهی بهایێ وێ ١٨ سەنتان بلندبوو.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ هاتەخار

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب 95 دۆلار و 18 سەنتان بازار پێ دهێتەکرن لهەمبەر دوهی بهایێ وێ دوو دۆلار و 20 سەنتان هاتیەخار.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێری ل بازارێن جیهانێ و هەرێمێ هاتەخار

بهایێ ئێک ئۆنسەیا زێری ب هزار و ٨٧٤ دۆلاران بازار پێ د هێتەکرن و ل هەرێمێ ژی بهایێ ئێک مسقالێ زێری نێزیکی ١١ هزار دیناران هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ گەهشتە بلندترین بهایێ ١٠ مەهێن دەربازبووی

بۆ ئێکەمجار ل دەما ١٠ مەهێن دەربازبووی بهایێ بەرمیلەکی پەترۆلێ ب ٩٧ دۆلار و ٣٨ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن و ئێک ئونسەیا زێڕی ژی ب دۆلارەک و ٨٧٤ سەنتانە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێری ل بازارێن هەرێمێ هاتەخار

بهایێ ئێک ئۆنسەیا زێری ب هزار و ٩٠٠ دۆلاران بازار پێ د هێتەکرن و ل هەرێمێ ژی بهایێ ئێک مسقالێ زێری نێزیکی هزار دیناران هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری بلندبوو

ئەڤرۆ بەنکا ناڤەندی ١٩٠ ملیۆن و ٣٢١ هزار و ٨٥٤ دۆلار ئێخستنە د بازاران دا، د بازارێن هەرێمێ ژی دا بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٥٥ هزار دیناران بازار پێ دهێتەکرن.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ هاتە خار

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب 92 دۆلار و 84 سەنتان بازار پێ دهێتەکرن لهەمبەر دوهی بهایێ وێ 77 سەنتان هاتە خار.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێری ل بازارێن هەرێمێ هاتەخار

بهایێ ئێک ئۆنسەیا زێری ب هزار و 917 دۆلار و 63 سەنتان بازار پێ هاتیەکرنو ل هەرێمێ ژی بهایێ ئێک مسقالێ زێری نێزیکی سێ هزار دیناران هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

گۆهڕینێن بهایێ دۆلاری پشتی داخستنا بازاران

ل دەمێ داخستنا بازارێ دراڤێن هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب 154 هزار دیناران بازار پێ هاتەکرن، هەڤبەر ب دەمێ ڤەکرنێ بهایێ وی 300 دیناران هاتەخار.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا بنەجهە

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٣ دۆلار و ٢٧ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن لهەمبەر دوهی بهایێ وێ بنەجهە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا داکەت

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ، ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٣ دۆلار و ٢٧ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن، هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ ٨٣ سەنتان داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ جارەکا دی بلندبوو

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ، ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٤ دۆلار و ١٠ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن، هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بەرمیلەکێ پەترۆلێ ل سەردای ٩٢ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ، ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٢ دۆلار و ٨٩ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن، هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ هاتیە خار.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا ٩٥ دۆلار دەربازکرن

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٥ دۆلار و دوو سەنتان بازار پێ دهێتەکرن، هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ ٥٦ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا گەهشتە ٩٤ دۆلاران

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٤ دۆلار و ٤٦ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن، هەڤبەر ب چەند دەمژمێرێن دەربازبووی بهایێ وێ ٥٣ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا بنەجهە

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٣ دۆلار و ٩٣ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن لهەمبەر دوهی بهایێ وێ بنەجهە.


Share Twitter Facebook

بەنکا ناڤەندی د پێنج رۆژان دا نێزیکی ئێک ملیار دۆلار فرۆتیە

بەنکا ناڤەندی د هەیاما حەفتیا دەربازبووی دا، د وان پێنچ رۆژاندا کو دۆلار تێدا فرۆتیە، ٩٨٨ ملیۆن و ٣٨٨ هزار و ٥٩٤ دۆلار فرۆتیە کو ب تێکڕا رۆژانە ١٩٧ ملیۆن و ٦٧٧ هزار و ٧١٨ دۆلارن.


Share Twitter Facebook

پشتی بلندترین ئاستێ سالێ تۆمارکری؛ بهایێ پەترۆلێ داکەت

پشتی کو بهایێ پەترۆلێ ٩٤ دۆلار دەربازکرین کو بلندترین ئاسێ سالێ بوو، لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٣ دۆلار و ٩٣ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن هەڤبەر ب دوهی بهایێ وێ ٥٦ سەنتان داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ بەردەوامە ژ بلندبوونێ

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٤ دۆلار و ٤٨ سەنتان بازار پێ دهێتەکرن کو بلندترین بهایێ ئەڤسالەیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ د بازارێن جیهانێ دا گەهشتە ٩٣ دۆلاران

لگۆرەی داتایێن بازارێ جیهانیێ پەترۆلێ ئەڤرۆ د بۆرسەیێن پەترۆلا جیهانێ دا ئێک بەرمیلێ پەترۆلا خاڤا برێنت ب ٩٢ دۆلار و پێنج سەنتان بازار پێ دهێتەکرن، هەڤبەر ب چەند دەمژمێرێن دەربازبووی بهایێ وێ ٩٥ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

گەلەری