سەرنووچە:

ئابوری

د داوی رۆژا جەژنێ دا؛ ب چەندێ بازار ب دۆلاری دهێتە کرن؟

ئەڤرۆ ئەینی، بهایێ ١٠٠ دۆلاران لهەمبەر ١٤٨ هزار و ٢٥٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، بڤێ ژی بهایێ دۆلاری وەکی خۆ مایە.


Share Twitter Facebook

گۆهڕانکاریێن بهایێ پەتڕۆلێ ببینە

ئەڤرۆئەینی، بهایێ ئێک بەرمیلا پەتڕۆلا برێنت ل گۆرەی بازارێن جیهانێ ب ٧١ دۆلار و ٦٩ سەنتایە، بڤێ ژی بهایێ پەتڕۆلێ هەڤبەرکرن دگەل چەند رۆژێن دەربازبووی ب جێگیری مایە.


Share Twitter Facebook

سێيەم رۆژا جەژنێيە و بھايێ زێرى نزمە

ئەڤرۆ پێنج شەمبى، ل گۆرەی بۆرسا جیهانی، بهایێ ئێک کێلۆگراما زێڕی ب ٥٧ هزار و٧٧٠ دۆلارایە و ئێک ئۆنسا زێڕی ژى ب هزار و ٧٩٦ دۆلارایە، بهایێ ئێک غرامێ ژی ٥٧ دۆلار و ٧٧ سەنتایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ ب رەنگەکێ بەرچاڤ بلندبوو

ئەڤرۆ پێنج شەمبی، بهایێ ئێک بەرمیلا پەتڕۆلا برێنت ل گۆرەی بازارێن جیهانێ ب ٧١ دۆلار و ٨٦ سەنتایە، بڤێ ژی بهایێ پەتڕۆلێ هەڤبەرکرن دگەل دوهی دوو دۆلار و ٩٢ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری ل دووەم رۆژا جەژنێ بزانە

ئەڤرۆ چارشەمبێ، بهایێ ١٠٠ دۆلاران لهەمبەر ١٤٨ هزار و ٢٠٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، بڤێ ژی بهایێ دۆلاری وەکی خۆ مایە و بازارێن دۆلاری ژی بسەدەما بێهنڤەدانا جەژنێ بگرتی ماینە و بازار ب دۆلاری ناهێتەکرن.


Share Twitter Facebook

گوهۆرین بسەر بهایێ پەترۆلێ دا هات

ئەڤرۆ چارشەمبێ، بهایێ ئێک بەرمیلا پەتڕۆلا برێنت ل گۆرەی بازارێن جیهانێ ب ٦٨ دۆلار و ٩٤ سەنتایە، بڤێ ژی بهایێ پەتڕۆلێ هەڤبەرکرن دگەل دوهی ٢٠ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری د ئێکەم رۆژا جەژنێ دا بلندبوو

ئەڤرۆ سێشەمبی، ل دەما ڤەکرنا بازاری بهایێ ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ٢٠٠ دیناران بازار پێ دهاتە کرن، بڤێ ژی هەڤبەر دگەل دوهی بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٨ هزار و ١٠٠ دیناران بازار پێ هاتە کرن، بهایێ دۆلاری ١٠٠ دیناران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ ئەڤرۆ یێ زێرى د بازارێن جیهانێ و هەرێمێ دا

ئەڤرۆ ئێکشەمبى، لگۆرەی بۆرسا جیهانی، بهایێ ئێک کێلۆگراما زێری ب ٥٨ هزار و ٢٦٨ دۆلارایە و ئێک ئۆنسەیا زێری ژی ب هزار و ٨١٢ دۆلارایە، بهایێ ئێک گراما ئێک غرامێژی ٥٨ دۆلار و ٢٧ سەنتایە.


Share Twitter Facebook

گۆهۆرین بسەر بهایێ دۆلارى دا هات

ئەڤرۆ ئێکشەمبى، ل دەما ڤەکرنا بازاری بهایێ ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ١٥٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن، ب ڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی نیڤرۆ بهایێ دۆلاری ٥٠ دیناران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ ئێک بەرمیلا پەتڕۆلا خاڤ یا برێنت لگورەى بازارێ پەتڕۆلا جیهانى ٧٣دۆلار و ١٤ سەنتایە، ب ڤێ ژى بهایێ پەتڕۆلێ بهەڤبەرکرن دگەل دوهی ٤٥ سەنتان داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری داکەت

پشتی نیڤرۆیا ئەڤرۆ شەمبی بهایێ دۆلاری داکەت و ١٠٠ دۆلار ب ١٤٨ هزار و ١٠٠ دیناران بازار پێ هاتە کرن، هەر ئەڤرۆ ل دەمێ ڤەکرنا بازارێ دۆلاری ١٠٠ دۆلار ١٤٨ هزار و ٢٠٠ دیناران بازار پێ دهاتە کرن، بڤێ یەکێ ژی ١٠٠ دینار ژ بهایێ وی داکەتینە.


Share Twitter Facebook

دەستپێکا حەفتیێ دا بهایێ زێری داکەت

ئەڤرۆ شەمبیێ، لگۆرەی بۆرسا جیهانی، بهایێ ئێک کێلۆگراما زێری ب ٥٨ هزار و ٢٦٨ دۆلارایە و ئێک ئۆنسەیا زێری ژی ب هزار و ٨١٢ دۆلارایە، بهایێ ئێک گراما ئێک غرامێژی ٥٨ دۆلار و ٢٧ سەنتایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری بلندبوو

ئەڤرۆ شەمبیێ، ل دەما ڤەکرنا بازاری بهایێ ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ٢٠٠ دیناران بازار پێ هاتەکرن، ب ڤێ ژی هەڤبەر ب دوهی بهایێ دۆلاری ٢٠٠ دیناران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ د بازارێن جیهانێدا

بهایێ ئێک بەرمیلا پەتڕۆلا خاڤ یا برێنت لگورەى بازارێ پەتڕۆلا جیهانى ٧٣ دۆلار و ٥٩ سەنتە، ب ڤێ ژى بهایێ پەتڕۆلێ بهەڤبەرکرن دگەل دوهی ١١ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

گۆهۆرینێن بهایێ دۆلارى ببینە

ئەڤڕۆ پێنجشەمبى، بهایێ ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ١٤٧ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، ب ڤێ ژى لهەمبەرى رۆژێن دەربازبووى د داکەتنێ دایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ گۆهۆرین بسەر دا هات

بهایێ بەرمیلەکا پەتڕۆلا خاڤا برێنت لگۆرەى بازارێ پەتڕۆلا جیهانى ٧٣ دۆلار و ٤٦ سەنتایە، ب ڤێ ژى بها ل هەڤبەرى دوهى دوو دۆلار و ئێک سەنت داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێری بلندبوو

ئەڤرۆ چارشەمبی، ل گورەی بۆرسەیا جیهانی، بهایێ ئێک کیلۆگراما زێری ب ٥٨ هزار و ١٧٨ دۆلاران بازار پێ دهێتە کرن و ئێک ئۆنسا زێری ژی ب هزار و ٨٠٨ دۆلارایە، بهایێ ئێک گراما زێری ژی ٥٨ دۆلار و ١٧ سەنتانە، بڤێ یەکێ ژی بهایێ زێری دوو هزاران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلارى د دەما ڤەکرنا بازارى دا بهایێ دۆلارى د دەما ڤەکرنا بازارى دh

ئەڤڕۆ چارشەمبى، د دەما ڤەکرنا دا ل هەرێمێ بهایێ ١٠٠ دۆلارێ ئەمریکی ب ١٤٧ هزار و ٨٥٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، ب ڤێ ژى لهەمبەرى دوهى د دەما داخستنا بازارى دا بهایێ ١٠٠ دۆلاران ب ١٤٨ هزار و ٧٥٠ دیناران بازار پێ دهاتکرن، بهایێ ١٠٠ دیناران بلندبوو.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ ٧٦ دۆلار دەربازکرن

بهایێ ئێک بەرمیلا پەتڕۆلا خاڤ یا برێنت لگورەى بازارێ پەتڕۆلا جیهانى ٧٦ دۆلار و ٢٢ سەنتە، ب ڤێ ژى بهایێ پەتڕۆلێ دگەل رۆژێن دەربازبووی ٨٤ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلارى د دەما داخستنا بازارى دا چەندە؟

ئەڤڕۆ دووشەمبى، د دەما داخستنا بازارى دا ل هەرێمێ، بهایێ ١٠٠ دۆلارى ب ١٤٨ هزار دیناران بازار پێ دهێتەکرن، پشتی وێیەکێ ب ئاوایەکێ نە چاڤەرێکری پشتی نیڤرۆ یا دوهی بلندبووی.


Share Twitter Facebook

گەلەری